Aktualności

Artykuły

 • Informacja o podziale środków przyznanych na podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2017 r.

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 20-26 lutego 2017 r.

  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach: od 20 lutego 2017 r. do 26 lutego 2017 r. i w tych dniach osoby zainteresowane będą mogły uzyskać bezpłatne porady prawne.

   

  Szczegółowe dane na temat dyżurujących podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

  http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-pomocy/

  lub:

  https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/

   

  W Sądzie Rejonowym w Słupsku, w siedzibie Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej,  przy ul. Grodzkiej 6, w pokoju nr 101, dyżury będą pełnić kuratorzy zawodowi rodzinni i dla dorosłych, którzy będą udzielać porad osobom zainteresowanym:

  - w dniu 20.02.2017 r. (poniedziałek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy II Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy IV Zespołu,

  - w dniu 21.02.2017 r. (wtorek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy III Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy I Zespołu,

  - w dniu 22.02.2017 r. (środa) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy II Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy III Zespołu,

  - w dniu 23.02.2017 r. (czwartek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy III Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy I Zespołu,

  - w dniu 24.02.2017 r. (piątek) od godz. 10.00 do 12.00 – kuratorzy I Zespołu, a od godz. 12.00 do 14.00 kuratorzy II Zespołu,

  - w dniu 25.02.2017 r. (sobota) od godz. 08.00 do 12.00 – kuratorzy IV Zespołu.

 • obsługa interesnatów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich od 01-02-2017 r.

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 31 stycznia 2017 roku za numerem A-0001-11/17, z dniem 01 lutego 2017 roku kompleksową obsługę interesantów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku powierzono Biuru Obsługi Interesanta przy ul. Szarych Szeregów 13, pok. 113-114, telefon numer 59 84 69 212.

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 20.10.2016 r.

  mediacja

   

  W związku z przypadającym na 20  października 2016 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji,   w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

   

   Dyżury mediatorów  w Sądzie Rejonowym w Słupsku w dniu 20 października 2016 roku:

   

  • 09.00 - 12.00 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 09.00 - 12.00 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji oraz Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

 • 31.10.2016 r. - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-14/16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku ustalono dzień 31 października 2016 roku dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 22 października 2016 roku.

   

  WAŻNE! W dniu 22 października 2016 roku kasa Sądu Rejonowego w Słupsku będzie nieczynna!

 • dni wolne od pracy w 2016 roku

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-14/16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku ustalono dni: 02 maja 2016 roku, 27 maja 2016 roku i 31 października 2016 roku dniami wolnymi od pracy.

  WAŻNE! W dniach 14 i 21 maja 2016 roku kasa Sądu Rejonowego w Słupsku będzie nieczynna!

 • zmiana siedziby V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dniem 20.06.2016 roku

 • Informacja o podziale środków przyznanych na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2016r.

 • Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Zdjęcie: „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

   

  W obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się - Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Izba Lekarska.

  W dniach 22-27 lutego 2016 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w trakcie dyżurów w wymienionych wyżej podmiotach.

  Dyżury te odbywały się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w sobotę od 10:00 do 13:00. Szczegółowe dane na temat dyżurujących podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.pokrzywdzeni.gov.pl.

  W województwie pomorskim pomoc świadczy i udziela informacji:

   

  Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS

  ul. Śląska 53, pok. 406, IV piętro

  81-304 Gdynia

   

  tel. 690 489 646 e-mail: biuro@interios.org.pl