Aktualności

Artykuły

 • Ostrzeżenie - fałszywy Komornik!

  Sąd Rejonowy w Słupsku ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to,  po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie funkcjonuje Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Roman Kaczorowski.  Aktualny wykaz komorników sądowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod wskazanym niżej adresem internetowym:

   

  http://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/

   

  Dodatkowo wskazuje się, że komornicy sądowi, na podstawie art. 805 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w formie pisemnej i nie jest dopuszczalne kierowanie takich zawiadomień drogą mailową.

 • zmiana właściwości VI Wydziału Gospodarczego z dniem 01-01-2016 r.

  Uprzejmie informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2185)  z dniem 01 stycznia 2016 roku  następuje zmiana właściwości  VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Słupsku:

   

  -   VI Wydział Gospodarczy - sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku i Miastku.

   

  -   sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie, Wejherowie, Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Lęborku, Miastku i Słupsku przekazuje się Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Północ w Gdańsku.

 • ustalenie godzin pracy kasy SR w Słupsku w dniu 31.12.2015 r.

  Informujemy,  że w dniu 31 grudnia 2015  roku kasa Nr 1 Sądu Rejonowego w Słupsku czynna będzie w godzinach 9.00 do 10.00

 • 24.12.2015 - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

 • Przyjazny pokój przesłuchań - CERTYFIKAT

  Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje pokój przesłuchań prowadzony przez Sąd Rejonowy w Słupsku, jako spełniający standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania, w dniu 19 października 2015 r. otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci

 • Portal Orzeczeń i Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Słupsku

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 października 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Słupsku zostaną uruchomione Portal Orzeczeń i Portal Informacyjny.

   

  zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku nr A-0001-23/15 w sprawie uwtorzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Słupsku

   

   

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 15.10.2015 r.

  mediacja

  W związku z przypadającym na 15  października 2015 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji,   w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku  odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

   

    Harmonogram dyżurów w Sądzie Rejonowym w Słupsku:

   

  Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu 13 października 2015r.:

  • 09.00 - 10.30 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
  • 09.00 - 10.30 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji

  Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu 15 października 2015r.:

  • 08.45 - 11.00 – (bydynek przy ul.Szarych Szeregów 13) Polskie Centrum Mediacji,
  • 11.00 - 13.00 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 08.45 - 12.00 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji.

   

 • dni wolne od pracy w 2015 roku

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku dniami wolnymi od pracy

 • 14.08.2015 r. - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku dniami wolnymi od pracy

 • Zmiany organizacyjne od 01-07-2015 roku