Lista sędziów i asesorów sądowych, podział czynności, informacja o powołaniach

Lista sędziów i asesorów sądowych Sądu Rejonowego w Słupsku na dzień 01-10-2020 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział/Sekcja

 

Podziały czynności

1.

Adamiec  Lucyna

VI Wydział Gospodarczy

podział czynności

2.

Bądkowska-Gabryk Monika

I Wydział Cywilny

podział czynności

3.

Blicharska Anna

I Wydział Cywilny, IX Wydział Cywilny

podział czynności

4.

Błencki Ryszard

II Wydział Karny

podział czynności

5.

Buraczewska Agnieszka

III Wydział Rodzinny i Nieletnich/II Wydział Karny

podział czynności

6.

Fons Aleksandra

VI Wydział Gospodarczy

podział czynności

7.

Grzempa Agnieszka

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

podział czynności

8.

Hetnarowicz-Sikora Joanna

II Wydział Karny

podział czynności

9.

Hop Marzena

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

podział czynności

10.

Jesionek Natalia

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności

11.

Kaflak-Januszko Hanna

I Wydział Cywilny/deleg. do SO Słupsk

podział czynności

12.

Kołodziej-Michałowicz Joanna

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych/ del. do SO w Słupsku

podział czynności

13.

Kończyk Joanna

I Wydział Cywilny

podział czynności
14. Koziński Mariusz I Wydział Cywilny/II Wydział Karny/VII Wydział Ksiąg Wieczystych podział czynności
15. Krekora Ewa VI Wydział Gospodarczy/II Wydział Karny podział czynności
16. Krotowska Martyna ASR VI Wydział Gospodarczy podział czynności

17.

Krywiel-Markiewicz Grażyna

VI Wydział Gospodarczy

podział czynności

18.

Krzyżanowska Joanna

I Wydział Cywilny / deleg. do SO Słupsk

podział czynności

19.

Kurak Anna

I Wydział Cywilny

podział czynności

20.

Kurowska Olga

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności

21.

Kwiatkowska Joanna

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności

22.

Lagut Marek

VI Wydział Gospodarczy

podział czynności

23.

Legowicz Kamila

II Wydział Karny

podział czynności

24.

Leszkiewicz Agnieszka

I Wydział Cywilny

podział czynności

25.

Leszkiewicz Dariusz

IX Wydział Cywilny/ deleg. do SO Słupsk

podział czynności

26.

Łakomiec Iwona

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności

27.

Łozyk Klaudia

II Wydział Karny

podział czynności

28.

Machnik Marcin

II Wydział Karny

podział czynności

29.

Michałowicz Andrzej

II Wydział Karny/ deleg. do SO w Słupsku

podział czynności

30.

Myczka-Banach Małgorzata

II Wydział Karny

podział czynności

31.

Niemczyk Katarzyna

I Wydział Cywilny

podział czynności

32.

Nowicka Barbara

I Wydział Cywilny

podział czynności

33.

Obst Krzysztof

II Wydział Karny 

podział czynności

34.

Odelski Hubert

IX Wydział Cywilny

podział czynności

35.

Prucnal Anna

III Wydział Rodzinny i Nieletnich/ del. do SO w Słupsku

podział czynności

36.

Raszkiewicz-Kozińska Katarzyna

IX Wydział Cywilny

podział czynności

37.

Reginia-Jurkiewicz Ewa

IX Wydział Cywilny

podział czynności

38.

Rybiński Tomasz

I Wydział Cywilny/II Wydział Karny

podział czynności

39.

Rzeczkowska Lidia

IX Wydział Cywilny

podział czynności

40.

Sikorska-Löwe Katarzyna

II Wydział Karny

podział czynności

41.

Sokołowska Edyta

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

podział czynności
42. Stachurski Mirosław ASR II Wydział Karny podział czynności
43. Staśkiewicz Lidia

VI Wydział Gospodarczy/I Wydział Cywilny/VII Wydział Ksiąg Wieczystych

podział czynności
44. Szafrański Krzysztof

III Wydział Rodzinny i Niletnich/II Wydział Karny /del. do SO w Słupsku

podział czynności

45.

Wójtowicz Renata Natalia

I Wydział Cywilny

podział czynności

46.

Zielonka Tomasz

IX Wydział Cywilny

podział czynności

47.

Żegunia Daniel

II Wydział Karny

podział czynności

 Informacja o powołaniach sędziów

 

Rejestr zmian dla: Lista sędziów i asesorów sądowych, podział czynności, informacja o powołaniach